Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2010

Poczuj Miętę do Jeża

Sobota, 28 sierpnia od 12.00 w Kawiarni Ogrody na Mariensztacie:Beata Kojtek - liderka Warszawskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, której działalność polega na "szeroko pojętej edukacji - prelekcje, wycieczki, imprezy masowe promujące obserwowanie i ochronę ptaków, współpraca ze szkołami, bibliotekami".
Marta Bajer - doktorantka Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydziału Ogrodnictwa SGGW w Warszawie, zajmująca się badaniami nad szalotką (warzywem bardzo podobnym do cebuli).

Jakub Garnis - doktorant Katedry Entomologii Stosowanej, Wydziału Ogrodnictwa SGGW w Warszawie. Na co dzień bada drapieżne roztocza żyjące na roślinach jagodowych.

Anna Kalina - inicjatorka akcji Ogrodowy Mariensztat, antropolożka pasjonująca się ogrodnictwem. Jej zainteresowania to: kultura przestrzeni, antropologia krajobrazu, ekoestetyka, język krajobrazu, sztuka ogrodowa.

ul. Mariensztat 21A (Rynek Mariensztacki)

Kwitnący kawowiec | Flowering coffee

w ogrodzie botanicznym w Powsinie